776 184 034
general terms and conditions
Všeobecné obchodní podmínky, provozní řád regeneračního centra Mráz léčí
_______________________________________
Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností společnosti Mráz léčí a návštěvníkem využívající služeb společnosti. Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, permanentky, depositu nebo služby, které společnost nabízí. 1. Permanentkou se rozumí: Permanentka na 3 vstupy do Polária Permanentka na 5 vstupů do Polária Permanentka na 10 vstupů do Polária Permanentka měsíční Permanentka roční Permanentka na 10 vstupů pro lokální kryoterapii Permanentka na masáže Nákupem jakéhokoliv vstupu či permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem. A potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. Pro vystavení permanentky se zpracovávají tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail. Tyto údaje naše společnost používá pouze pro identifikaci zákazníka a pro případ ztráty zákaznické karty. Ostatní údaje (datum narození, bydliště, e-mail a telefon) jsou nepovinné a klient je poskytuje pouze ze své vlastní vůle. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečny a uschovávány v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami GDPR. Permanentka je vystavena na jméno a je přenosná (s výjimkou časově omezených měsíčních a ročních permanentek, ty jsou nepřenosné). 2. Služby Rezervace jdou provést těmito způsoby: Kryoterapie (Polárium a lokální kryoterapie) • osobně na recepci centra v provozovně • pomocí on-line rezervace na stránkách centra - www.mrazleci.cz Masáže • osobně na recepci centra v provozovně • telefonicky na čísle 776 184 034 Registrací v on-line rezervačním systému centra uděluje klient provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů, které při rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů centra využívaných on-line rezervačním systémem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může klient kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na e-mailovou adresu centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému centra uděluje klient poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení tykající se nabídky služeb centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. 3. Platební podmínky • platba v hotovosti v provozovně • platba platební kartou na provozovně • převod z účtu při nákupu přes email 4. Ochrana osobních údajů Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů a v souladu s požadavky GDPR. Klient centra výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího souhlasí a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití a klient může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje neposkytnujeme třetím stranám. V případě, že klient nechce poskytovat jméno a příjmení, má možnost uvést i jakýkoliv pseudonym. V tomto případě však bere klient na vědomí riziko, že při ztrátě zákaznické karty nebude možné ze strany poskytovatele klienta identifikovat a dohledat jeho účet s nevyužitými vstupy. Provozní řád regeneračního centra Návštěvník regeneračního je povinen řídit se provozním řádem. 1) Zakoupením (vstupu, permanentky) návštěvník potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zároveň se zavazuje ho dodržovat. 2) Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s kontraindikacemi kryoterapie. 3) Cennosti jako např. peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony a další, může návštěvník uložit do uzamykatelné skříňky, provozovatel však nenese zodpovědnost za odcizené předměty. 4) V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek. 5) Návštěvník je povinen při odchodu z šatny vyklidit šatní skříňku. 6) Každý návštěvník je při odchodu povinen se zastavit na recepci a uhradit vstup. Nákup kreditu Nákup služeb, kreditu a produktů je možný přímo ve centru v provozní době specifikované na internetových stránkách www.mrazleci.cz Kredit je na účet připsán po uhrazení peněžní částky. Užívání kreditu • Je možné jej použít k zaplacení produktu a služby. • Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu nebo služby je potřeba jej nejdříve dobít. • Minimální výše objednaného kreditu je 50 Kč. • Doba platnosti kreditu je 5 let od načtení. Platnost a zůstatek kreditu Vám rádi sdělíme na recepci fitness. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu. • Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího. • Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu. • Zůstatek kreditu na účtu lze vyměnit za peněžní hotovost jen v odůvodněných případech. . Provozní řád kryokomory (polária) 1. Každý návštěvník, se nejdříve nahlásí na recepci centra. 2. Návštěvník kryokomory je povinen dodržovat provozní řád. 3. Před procedurou je zakázáno konzumovat alkohol, kofeinové nápoje a používat přípravky, které by mohly ovlivnit pokožku (hydratační krémy, hřejivé nebo chladivé masti). V den návštěvy se také nedoporučuje absolvovat solárium, saunu, parní lázeň 4. Každý návštěvník absolvuje proceduru na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud kryoterapii neabsolvovaly a nejsou si jisté svým zdravotním stavem, se doporučuje konzultace s lékařem. 5. Návštěvníkům mladším 15 let je mu vstup do Polária (povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci, zákonný zástupce). Tato osoba přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého. 6. Vstup je zakázán osobám trpícím zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, bolestí hlavy, malátností, záněty horních cest dýchacích aj.), dále osobám s otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ránami apod. Zákaz vstupu do sauny platí i pro osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován 7. Před vstupem do polária návštěvník odloží kovové předměty, řetízky, brýle, náramky a hodinky. Klient musí být dokonale osušen v oblasti kožních záhybů (pažní a podkolenní jamky, za krkem, ve slabinách) a oblečen v suchém oděvu – rukavice, dlouhé ponožky, spodní prádlo, (tílko u žen), čelenka a rouška přes ústa. 8. Klient polária nejprve vstupuje do předkomory, kde je teplota kolem -60 oC, na dobu cca 30 sec., potom teprve přejde do hlavní komory s teplotou cca -120°C. 9. Klienti jsou povinní dbát pokynů obsluhy polária. Během pobytu v poláriu je doporučována klidná chůze kolem obvodu kabiny, bez vzájemného se dotýkání klientů. V poláriu se nedoporučuje tření těla a třepání končetinami. 10. Po uplynutí stanovené doby pobytu v poláriu – po zaznění zvukového signálu – odcházejte zpět přes předkomoru a následně ven z kryokomory. Přesuňte se na cvičební stroje k rozehřátí. 11. Pokud po vstupu do polária a v průběhu aplikace chladu pocítí klient jakoukoliv indispozici, nebo pálení kůže, opustí neprodleně prostor kryokomory. 12. Pozor na nebezpečí omrzlin na pokožce. Mezi příznaky patří pálení a štípání na kůži, zejména v oblasti dolních končetin. Proto je důležité včas opustit prostředí s nízkou teplotou. Provozovatel: Mráz léčí Dominik Volavý IČO: 74689134 DIČ: CZ8802044174 Kamínky 294/29 634 00 Brno Provozní doba: viz www.mrazleci.cz Telefonní číslo: +420 776 184 034 Kontaktní e-mail: info@mrazleci.cz